Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.

O kleštích

Jako všechno ruční nářadí jsou i kleště určeny ke zvýšení účinnosti lidské ruky.

Kleště jsou vytvořeny na principu dvouramenné páky, která umožňuje změnit malou sílu (např. sílu ruky na ramenu kleští) na sílu větší, která u kleští působí na upínacích čelistech nebo na břitu.

Síla na čelistech, které provádějí při stlačení ramen uchopovací pohyb, se zvětšuje podle převodového poměru. U kleští, u nichž se má vytvořit velká síla, musí být vzdálenost od středu nýtu k rukojeti velká a vzdálenost od středu nýtu k upínací čelisti resp. břitům co možná nejmenší.

Účelem mnoha kleští je však spíše než zvýšení síly ruky ulehčení práce na těžko přístupných místech, např. při montáži elektrických přístrojů jak v elektronice, tak v jemné mechanice.

Počet druhů kleští rostl s rozšiřováním sortimentu ručního nářadí a pozdější industrializací. V současnosti existuje cca 100 různých běžně používaných druhů kleští. Počet speciálních provedení pro velmi specializovaná použití stále stoupá. Všeobecně nejsou taková speciální provedení v obchodě běžná.

Jenom v Německu se měsíčně vyrábí více než 1 milion kleští, z toho se cca 50 % vyváží. K nejběžněji používaným druhům kleští patří například kleště na štípání drátů, kombinované kleště a kleště na vodní čerpadla.

V podstatě rozlišujeme mezi:

Kleště se skládají ze tří částí:

Pokud se týká konstrukce kloubu, rozlišujeme:

Kleště se kovají z legovaných a nelegovaných nástrojových ocelí. Pro jednoduché kleště se používají nelegované nástrojové oceli s obsahem uhlíku 0,45 %. Jakostnější a více namáhané kleště se vyrábějí z ocelí s vyšším obsahem uhlíku a/nebo z ocelí legovaných chromem nebo vanadem.

Úvod | O kleštích | Značení kleští Knipex | Kontakt
Novinky | Kleště | Další nářadí | Brašny a kufříky | Sady nářadí